Uddannelse og job

Emnet Uddannelse og job er obligatorisk i grundskolen

Emnet er ikke et selvstændigt fag, men indgår i undervisningen i de obligatoriske fag.