Uddannelse og job

Emnet Uddannelse og job er obligatorisk i grundskolen

Emnet er ikke et selvstændigt fag, men indgår i undervisningen i de obligatoriske fag.

I emnet Uddannelse og job skal eleverne lære sine egne interesser at kende med hensyn til fremtidig uddannelse og job. Emnet er kendetegnet ved aktiviteter uden for skolen, herunder virksomhedsbesøg, introduktionskurser til ungdomsuddannelserne, praktik i virksomheder, kontakt til ungdomsuddannelser med videre.

I Uddannelse og job udfordres eleverne på deres uddannelsesvalg.

Emnet kan tilrettelægges som tematiserede og tværfaglige forløb. Som led i at styrke elevernes uddannelsesparathed og kendskab til arbejdsmarkedet kan den længere og varierede skoledag anvendes til at arbejde mere systematisk med læringsmålene.

plakaten er der inspiration til emner, der kan arbejdes med fra 0. til 9. klasse.

Virksomheden i skolen

Inspirationsmateriale til emnet uddannelse og job i 7. klasse.

Den overordnede målsætning er kvalificering af den faglige undervisning gennem inddragelse af virksomheder samt øget kendskab og interesse for uddannelses- og jobmuligheder i de lokale virksomheder.

Eleverne skal lære

  • at indsamle oplysninger og disponere indholdet
  • at planlægge og udføre en skriftlig og mundtlig fremstilling
  • om egne interesser og ressourcer i forhold til lokale uddannelses- og jobmuligheder

Beskrivelse af Virksomheden i Skolen