Sammenhængende plan for vejledningsaktiviteter

Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende plan for vejledningsaktiviteterne i 8. og 9. klasse til brug for en helhedsorienteret vejlednings- og afklaringsindsats.