Adgang til unoung

Unoung er et vejledningssystem, som UU Ringkøbing-Skjern bruger som hjælperedskab til vejledning af unge fra 7. klasse og op til 25 år, som ikke har en ungdomsuddannelse.

Gennem unoung kan

  • UU dele dokumenter til unge og/eller forældre, som skal ses, udfyldes eller underskrives.
  • elever og forældre se tidligere og nuværende brobygningsforløb og introduktionskurser.
  • elever tilmelde sig fremtidige brobygningsforløb eller introduktionsforløb.
  • elever og forældre kan se aftalte praktikforløb.
  • UU have kontakt med den unge gennem for eksempel SMS, mail eller brev.

Adgang for unge

https://ung.unoung.dk
Du skal bruge dit uni-login eller MitID.

Adgang for forældre

https://ung.unoung.dk
Du skal bruge dit MitID og IKKE dit uni-login, hvis du er lærer på en skole.

Adgang for lærere

https://skole.unoung.dk
Du skal bruge dit uni-login.

Adgang for efterskoler til brobygning

https://brobygning.unoung.dk
Adgangen kræver, at efterskolen har et abonnement. Det kan købes ved UnoIT, som tildeler adgangsrettigheder. Adgang til andre personer på efterskolen kan tildeles via UnoIT eller UU Ringkøbing-Skjern.

Adgang for ungdomsuddannelser til brobygning

https://brobygning.unoung.dk
Du skal være oprettet og have tildelt en kode ved UU Ringkøbing-Skjern, før du kan logge ind.

Adgang for UU

  • Via AD-login på arbejdscomputer.
  • https://uu.unoung.dk 
    Det kræver et UnoIT login, som tildeles ved henvendelse til UU Ringkøbing-Skjern.