Brobygning

Går du i 9. eller 10. klasse på en folkeskole, friskole eller efterskole i Ringkøbing-Skjern Kommune, kan du komme i brobygning på en ungdomsuddannelse.

Brobygning skal være med til at gøre dine faglige og personlige kompetencer bedre og hjælpe dig til at vælge en ungdomsuddannelse, som du kan se dig selv i, både fagligt og personligt.

Ved at komme i brobygning på en ungdomsuddannelse vil du

 • opleve skolens dagligdag
 • deltage i undervisningen
 • få viden om generelle og karakteristiske fag
 • gøre dine egne erfaringer med lektier, skolens kultur, det sociale liv, regler
 • forstå, hvad lige den ungdomsuddannelse kræver af dig på det faglige, sociale og personlige område.

Når du går i specialklasse, specialskole eller på en specialefterskole har du mulighed for at komme i brobygning i uge 5.

Skema for brobygning i uge 5 i 2019.

Går du går i 9. klasse, og er du ikke afklaret i dit valg af ungdomsuddannelse, kan du tilbydes brobygning, hvis skolen og UU vurderer, at det vil gavne dit valg.

Brobygningen varer to – ti dage.

I Ringkøbing-Skjern Komme skal mindst ét af dine brobygningsforløb være på EUD, HHX eller HTX.

Skema for brobygning i 9. klasse

 

Går du går i 10. klasse, skal du i brobygning i et – seks uger.
Mindst ét af brobygningsforløbene skal du tage som EUD, HHX eller HTX.
Du kan sammenlagt kun få en uges brobygning på de gymnasiale ungdomsuddannelser.

Alle brobygningsforløb varer to, tre eller fem dage.

Oversigt over brobygning i 10. klasse

Går du i 10'eren i Ringkøbing-Skjern Kommune, skal du i brobygning i to – seks uger.

Mindst ét af brobygningsforløbene skal du tage som EUD, HHX eller HTX.
Du kan sammenlagt kun få en uges brobygning på de gymnasiale ungdomsuddannelser.

Går du i EUD10, skal du seks uger i brobygning. Du kan læse mere om brobygning på 10'eren Ringkøbing Skjern.

Alle brobygningsforløb varer to, tre eller fem dage.

Oversigt for brobygning i 10'eren

Oversigt for brobygningspakke i uge 37


Uge 37

Brobygning for elever i 10'eren i Skjern og Ringkøbing

Uge 40

Brobygningen er for elever i 9. klasse, som ikke er afklaret i sit valg af ungdomsuddannelse. De kan tilbydes brobygning, hvis skolen og UU vurderer, det vil gavne deres valg.
Det er også en mulighed for elever i 10. klasse til at komme i frivillig brobygning.

Uge 41-51

Brobygning for elever i 10'erens EUD10 i Skjern og Ringkøbing.
Det er 8 enkeltdage på 10 uger.
Forløbet er på mandage.

Uge 46, 47 og 48

Brobygningen er for elever i 10. klasse.
Elever fra 9. klasse kan deltage, hvis der er plads på holdene.

Uge 47

Det er muligt for elever i 9. klasse, der ikke er afklaret i sit valg af ungdomsuddannelse, at komme i brobygning på Social- og Sundhedsskolen i Herning.

Uge 47

Brobygning for elever i 10'eren i Skjern og Ringkøbing.

Uge 3 og 4

Brobygning for elever i 10'erens EUD10 i Skjern og Ringkøbing

Uge 5

Brobygningen er for elever fra specialcentre, specialskoler og specialefterskole.

Generelt

Din skole har en uge, hvor skolens elever i 10. klasse primært skal afsted på brobygning. Du kan se ugefordelingen på oversigtsskemaet for 2018/2019.

Elever i 9. klasse, der ikke er afklaret i sit valg af ungdomsuddannelse, skal vælge et forløb i uge 40.

Du kan se fordelingen af brobygningsuger i 10'eren i Skjern og Ringkøbing for skoleåret 2018/2019.

10'eren skal i uge 37 vælge en brobygningspakke.

Du kan komme i brobygning på

 • EUD (erhvervsskolernes grundforløb, herunder også handelsskolen)
 • EUX erhvervsfaglig (erhvervsuddannelse med gymnasiefag)
 • HHX (højere handelseksamen)
 • HTX (højere teknisk eksamen)
 • STX (studentereksamen)
 • HF (højere forberedelseseksamen)

www.brobygning.net kan du læse beskrivelserne af de enkelte brobygningshold.

Du vælger dine brobygningsforløb i samarbejde med dine forældre, lærer og uddannelsesvejleder.

Vejlederen tilmelder dig på de ønskede forløb inden sidste frist, som er

31. august (til uge 37 og ugerne 41-51))
1. september (til uge 40)
15. september (til ugerne 46, 47, 48)
15. december (til ugerne 3, 4 og 5)

Det er ikke muligt at ændre dit valg efter tilmeldingsfristens udløb.

Dog er det muligt at eftertilmelde unge, der for eksempel skifter skole eller kommer hjem fra efterskole. 

Du kan se en samlet oversigt for introforløb og brobygning med tilhørende tilmeldingsfrister.

oversigtsskemaet for 2018/2019 kan kan du se, hvornår skolens 10. klasses elever er i brobygning.

Elever i 9. klasse, der ikke er afklaret i sit valg er ungdomsuddannelse, kan tilbydes brobygning, hvis skolen og UU vurderer, det vil gavne dit valg, Du kan se på skemaet, hvilke forløb de kan vælge i uge 40.

På samme skema kan elever fra specialområdet se, hvilke forløb de kan vælge imellem i uge 5.

På oversigtsskemaet for brobygningsuger i 10'eren i Skjern og Ringkøbing kan du se, hvornår eleverne i 10'eren skal i brobygning i skoleåret 2018/2019.

I uge 37 skal 10'eren vælge et brobygningsforløb. Se hvilke muligheder der er.

Skal du i brobygning inden for Ringkøbing-Skjern Kommunes grænser, skal du bruge dit buskort, som du kan få gratis. Hvis du ikke har et buskort, kan du læse mere om, hvordan du får det. Læs om buskort til skoleelever.

Ved brobygning uden for kommunen skal du have en aftale med din vejleder om udgifter til befordring.

Bliver du syg, skal du ringe til både det sted, du er i brobygning og til din skole.

Brobygningsstedet skal føre en fraværsstatistik og skal hver dag give besked til den unges skole via kontaktbogen på www.brobygning.net.

Kontaktbogen på www.brobygning.net skal bruges til kommunikation omkring den unge. Både ungdomsuddannelsen, skolen og uddannelsesvejleder har adgang til kontaktbogen.
Det kan være besked om planlagt fravær eller sygdom.

Det er dog vigtigt at huske, at kontaktbogen ikke bliver åbnet før første brobygningsdag.

Er der vigtige personlige elevoplysninger, som kræver særlige hensyn eller opmærksomhed, skal skolen kontakte den unges brobygningssted.

Når du har været af sted, skal du vurdere dit brobygningsforløb ved at svare på et elektronisk spørgeskema.
Spørgeskemaet er anonymt.

Dine og andres svar vil blive brugt på et evalueringsmøde med ungdomsinstitutionerne om de afholdte brobygningsforløb, og hvor de næste brobygningsforløb vil blive drøftet.

Det er muligt at svare på spørgeskemaet mellem den 13. november og 22. december 2018.

Gå til spørgeskemaet