Brobygning

Elever i 9. eller 10. klasse på en folkeskole, friskole eller efterskole i Ringkøbing-Skjern Kommune kan komme i brobygning på en ungdomsuddannelse.

Brobygning skal være med til at hjælpe den unge i valget af en ungdomsuddannelse, som man kan se sig selv i, både fagligt og personligt.

Ved at komme i brobygning på en ungdomsuddannelse vil eleven

  • opleve skolens dagligdag
  • deltage i undervisningen
  • få viden om generelle og karakteristiske fag
  • gøre sine egne erfaringer med lektier, skolens kultur, det sociale liv, regler
  • forstå, hvad lige den ungdomsuddannelse kræver på det faglige, sociale og personlige område.