Forberedende grunduddannelse (FGU)

FGU er en uddannelse, der forbereder den unge på at gå i gang med en ungdomsuddannelse eller komme i job.

Grunduddannelsen henvender sig til unge under 25 år, der endnu ikke er parat til at gå i gang med eller gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Det kan være af faglige, personlige eller sociale årsager.

Formålet med FGU er, at den unge efterfølgende kan fortsætte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller i job.

FGU består af forskellige uddannelsesspor, som kan tilpasses den unges behov og interesser.

Læs mere om FGU på FGU Midt-Vest, afdeling Skjerns hjemmeside (ekstern link).