Optagelse.dk

Tilmelding til 10. klasse eller ungdomsuddannelse sker gennem Optagelse.dk.

Du søger om optagelse på 10. klasse eller en ungdomsuddannelse ved at markere dit uddannelsesønske i uddannelsesplanen via www.optagelse.dk.

Uddannelsesplanen kan indeholde op til fem prioriterede uddannelsesønsker.

Går du i 9. eller 10. klasse, skal du søge inden 1. marts.

Forældremyndighedens indehaver og eleven er ansvarlig for at lave uddannelsesplanen på Optagelse.dk

Forældremyndighedens indehaver og eleven udarbejder uddannelsesplan på Optagelse.dk i samarbejde med uddannelsesvejlederen.

Hvis du begynder din erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse eller inden 1. september året efter, du gik ud af skolen, skal du bruge din uddannelsesplan på www.optagelse.dk som ansøgning.

På ug.dk kan du se ofte stillede spørgsmål om optagelse til ungdomsuddannelse og se, hvordan du søger den ønskede uddannelse.

Hvis du går i 9. eller 10. klasse, skal din ansøgning være underskrevet og sendt senest den 1. marts.