Erhvervspraktik

I samarbejde med UU Ringkøbing-Skjern har du i 9. klasse mulighed for at komme i erhvervspraktik i en uge.

Praktik er en vejledningsaktivitet og et tilbud til dig om, at du i en uge kan opleve og undersøge, hvordan dagligdagen fungerer på en arbejdsplads.

Dette kan være et vigtigt led i dine overvejelser om dit fremtidige uddannelsesvalg. Igennem praktikken får du viden om de krav, der bliver stillet - både fagligt og socialt - på arbejdsmarkedet i dag. 

Hvis du har ønske om at komme i praktik ved forsvaret eller i sygehusvæsenet, har UU Ringkøbing-Skjern et begrænset antal pladser til rådighed. 

Indtil sygehuset i Gødstrup kommer i gang, er det ikke muligt at komme i sygehuspraktik.

Det er ikke muligt at komme i praktik ved Politiet.