Ungdomsuddannelserne 2020 

Hæftet om ungdomsuddannelserne 2020 er et regionalt vejledningsmateriale.

I hæftet kan du og dine forældre få overblik over, hvad de enkelte ungdomsuddannelser rummer af muligheder og hvilke krav, der stilles. I kan også se en præsentation af de lokale ungdomsuddannelser.

I hæftet kan du og dine forældre få overblik over, hvad de enkelte ungdomsuddannelser rummer af muligheder og hvilke krav, der stilles. I kan også se en nærmere præsentation af uddannelsesstederne i lokalområdet.

På grund af størrelsen er hæftet delt i tre dele

Del 1: De generelle beskrivelser 
Side 3: Et regionalt vejledningsmateriale
Side 4: Uddannelse til alle
Side 5: Mulighederne er åbne for dig
Side 6: Hvad kan forældre gøre
Side 7: Inden du beslutter dig
Side 8: Andre muligheder
Side 9: Uddannelsesvejledning
Side 10: FGU, forberedende grunduddannelse
Side 15: STU, særligt tilrettelagt uddannelse
Side 16: EUD, erhvervsuddannelse
Side 20: EUX, erhvervsfaglig studentereksamen
Side 21: Hovedforløbet på EUD og EUX
Side 22: EUD Business
Side 23: EUX Business, erhvervsfaglig studentereksamen
Side 26: Social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent
Side 30: Landbrugsuddannelsen
Side 32: Erhvervsfisker
Side 33: Fiskehandler
Side 34: De gymnasiale uddannelser
Side 38: HF, højere forberedelseseksamen
Side 40: HHX, merkantil studentereksamen
Side 42: HTX, teknisk studentereksamen
Side 44: STX, almen studentereksamen
Side 46: IB, international studentereksamen

Del 2: Præsentation af lokale uddannelser - erhvervsområdet
Side 48: EUD/EUX Erhverv
Side 56: EUD/EUX Business
Side 64: Social- og sundhedsuddannelserne
Side 68: Landbrugsuddannelserne
Side 72: Erhvervsfisker og fiskehandler

Del 3: Præsentation af lokale uddannelser - gymnasieområdet
Side 74: HF
Side 84: HHX
Side 94: HTX
Side 102: STX
Side 116: IB
​Side 120: Institutionsoversigt

Det kan være en god idé at tage til åbent hus og orienteringsmøder ved de ungdomsuddannelserne, du overvejer. Det kan give dig en god fornemmelse af stedet, og hvad du kan forvente.

Du har mulighed for at bladre i hæftet i en dynamisk PDF-version.

Klik på det sorte uden om hæftet, så du kan se hæftet i fuld skærm.

Hæfte for ungdomsuddannelser vest 2020

Har du interesse i uddannelsessteder i Øst- eller Sydjylland kan du se beskrivelse af skolen på 

Østjylland: www.johansengrafisk.dk/oest2020

Sydjylland: www.johansengrafisk.dk/syd2020

I oversigten kan du se, hvilke erhvervsuddannelser der findes og hvor lang tid, de tager.

Vi har samlet hæftets budskaber i en pixi udgave. Men vil du gerne læse mere om en eller flere ungdomsuddannelser, vil vi anbefale, at du læser i hæftet.

Det kan være en god idé at tage til åbent hus og orienteringsmøder ved de ungdomsuddannelserne, du overvejer. Det kan give dig en god fornemmelse af stedet, og hvad du kan forvente.