Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

STU er et tilbud om ungdomsuddannelse for unge mellem 16 - 25 år, der på grund af særlige forhold ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, 

Formålet med STU er, at den unge opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

Kontakt STU-vejlederen, hvis du ønsker at vide mere om uddannelsen.

Læs mere om STU og kommunens ydelseskatalog (ekstern link).

STU vejledere

Pernille Pletbjerg

Uddannelsesvejleder

Send en e-mail »
Mobil: 3076 1659

Kåre Mørk

Uddannelsesvejleder

Send en e-mail »
Mobil: 3076 1664