Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, kan tage en særlig tilrettelagt 3-årig ungdomsuddannelse.

STU er et tilbud om ungdomsuddannelse for dig mellem 16 - 25 år, der på grund af dine særlige forhold ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse - selv med specialpædagogisk støtte, 

Formålet med STU er, at du opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

STU består af undervisning og praktiske aktiviteter, herunder botræning og praktik i virksomheder og institutioner. Du vil få udviklet dine

  • muligheder for at deltage selvstændigt og aktivt i samfundslivet.
  • evner til at indgå i sociale sammenhænge og til at få et selvstændigt og aktivt fritidsliv.
  • faglige kompetencer i forhold til uddannelse og/eller beskæftigelse.

Uddannelsen tilpasses netop dine behov, kvalifikationer, modenhed og interesser. Den kan gennemføres på forskellige uddannelsesinstitutioner som efterskoler, højskoler, husholdnings- og håndarbejdsskoler, produktionsskoler, erhvervsskoler, dagskoler, værksteder og andre institutioner.

Undervisningen foregår på små hold. Undervisningstimetallet udgør 840 timer årligt. De af praktiske aktiviteter, herunder praktik kan højst udgøre 280 timer årligt.

Ved afslutningen af din uddannelse får du et kompetencebevis, som indeholder en beskrivelse af de skole- og praktikforløb, du har deltaget i.

Bevillingsudvalget for STU i Ringkøbing-Skjern Kommune vurderer, om du indgår i målgruppen for ungdomsuddannelsen. Du kan altså ikke bare selv vælge uddannelsen.

Hvis du er i målgruppen for STU, udarbejder UU i samarbejde med dig og dine forældre et udkast til en uddannelsesplan for din uddannelse. Planen skal godkendes af bevillingsudvalget.

Der er ikke noget fast starttidspunkt på uddannelsen, så du kan begynde løbende henover året, men de fleste begynder efter sommerferien. 

STU vejledere

Pernille Pletbjerg

Uddannelsesvejleder
Send en e-mail
Mobil: 3076 1664

Mie Lindegaard

Uddannelsesvejleder
Send en e-mail
Mobil: 3076 1674

Pia Krogh

Uddannelsesvejleder
Send en e-mail
Mobil: 3076 1667