Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

Unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse, kan tage en særlig tilrettelagt 3-årig ungdomsuddannelse.

STU er et tilbud om ungdomsuddannelse for dig mellem 16 - 25 år, der på grund af dine særlige forhold ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse - selv med specialpædagogisk støtte, 

Formålet med STU er, at du opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt.

STU vejledere

Pernille Pletbjerg

Uddannelsesvejleder - på barsel

Send en e-mail »
Mobil: 3076 1664

Kåre Mørk

Uddannelsesvejleder - barselsvikar

Send en e-mail »
Mobil: 3076 1664

Mie Lindegaard

Uddannelsesvejleder

Send en e-mail »
Mobil: 3076 1674

Pia Krogh

Uddannelsesvejleder

Send en e-mail »
Mobil: 3076 1667