Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU)

STU er et tilbud om ungdomsuddannelse for unge mellem 16 - 25 år med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse med specialpædagogisk støtte. 

Kontakt STU-vejlederen, hvis du ønsker at vide mere om uddannelsen.

Læs mere om STU og kommunens ydelseskatalog (ekstern link).

STU vejledere