Samarbejdsmøder

I Ringkøbing-Skjern Kommune er der skabt flere forum, hvor ledere, vejledere og samarbejdspartnere kan udveksle erfaringer, koordinere vejledningstiltag, sikre gode overgange og afstemme forventninger.