Introduktionskurser

Introduktionskurser skal hjælpe elever med at blive afklaret og motiveret for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Når elever går i 8. klasse, skal de ud i introduktionskursus. Det skal være med til at gøre dem mere sikker på, hvilken ungdomsuddannelse de vil fortsætte på efter 9. eller 10. klasse.

Ved at komme i introduktionsforløb på en ungdomsuddannelse vil eleven

  • opleve skolens dagligdag
  • deltage i undervisningen
  • få viden om generelle og karakteristiske fag
  • gøre sine egne erfaringer med lektier, skolens kultur, det sociale liv, regler
  • forstå, hvad lige den ungdomsuddannelse kræver af én på det faglige, sociale og personlige område.