Uddannelsesaften om uddannelse

Elever i 8. klasse får en præsentation af ungdomsuddannelserne på en uddannelsesaften på skolen.

UU Ringkøbing-Skjern holder hvert efterår uddannelsesaften for elever i 8. klasser (på mindre skoler er 9. klasse med) på kommunens overbygningsskoler.

Skolens uddannelsesvejleder fortæller kort om paletten af ungdomsuddannelser og om introduktionskurserne, som holdes i uge 9 - 11. Bagefter vil studievejledere fra ungdomsinstitutionerne fortælle om deres ungdomsuddannelse. Uddannelserne er placeret i forskellige klasselokaler, som eleverne cirkulerer imellem med cirka 20 minutters interval.

I 2020 bliver aftnerne holdt fra 27. oktober - 19. november.
Programmet kan variere på de enkelte skoler, så hold øje med skolens hjemmeside/skoleintra.

oversigten kan du se, hvornår din skole har uddannelsesaften og på hvilket tidspunkt.

Vil du gerne læse lidt om deres tilbud, før du tager til åbent hus, har du mulighed for at orientere dig i hæftet Ungdomsuddannelserne 2020.