Hvem er UU

Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) blev dannet i 2004 og dækkede de tidligere kommuner Holmsland, Ringkøbing, Skjern, Tarm og Videbæk. Ved kommunesammenlægningen i 2007 blev kommunerne til Ringkøbing-Skjern Kommune.

UU's administration har kontor på Servicecenter Videbæk, mens vejlederne har kontor på de fleste overbygningsskoler, hvorfra de varetager deres vejledningsopgaver.