UU Ringkøbing-Skjern har samlet op på, hvad unge i EGU (ErhvervsGrundUddannelse) fortsætter med, når de afslutter eller afbryder deres EGU.

Afsluttede/afbrudte forløb i årene 2015-2017

FTU statistik

Efter 15. marts opgør UU, hvor de unge har meldt sig til det kommende skoleår.

De unge bor i Ringkøbing-Skjern Kommune og går i 9. eller 10. klasse i en folkeskole eller på en fri- eller efterskole.

Statistikken dækker
perioden 2017 - 2019
perioden 2016 - 2018
perioden 2015 - 2017
perioden 2014 - 2016

FTU står for Fælles Tilmelding til Ungdomsuddannelserne

Andel af en årgang, der forventes at få en uddannelse

I aftalen om udmøntning af globaliseringspuljen fra november 2006 blev det aftalt, at alle unge skal have mulighed for at påbegynde og gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Målsætningen var, at 95 % af en ungdomsårgang i 2015 skulle gennemføre en kompetencegivende ungdomsuddannelse.

Hvert år laver Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling en profilmodel, som er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang forventes at ville uddanne sig i løbet af de kommende 25 år.

De tidligere års opgørelser tilrettes løbende (er ikke stationære) og afspejler hele tiden det aktuelle billede af en bestemt ungdomsårgang. Da det er en fremskrivning, vil opgørelserne være behæftet med usikkerhed.

Profilmodel 2015
I Ringkøbing-Skjern Kommune har 94% af de unge mindst en ungdomsuddannelse.
Kommuneniveau - hovedresultater
Kommuneniveau - bilag

Profilmodel 2014
I Ringkøbing-Skjern Kommune har 95% af de unge mindst en ungdomsuddannelse.
Kommuneniveau - hovedresultater
Kommuneniveau - bilag

Uddannelsesparathedsvurdering

Skolen skal vurdere elevernes uddannelsesparathed ud fra elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger.

Vurdering af elevernes parathed i forhold til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse (UPV) er en proces, som starter i 8. klasse. Vurderingen skal sikre, at de ikke-uddannelsesparate elever støttes med en skole- og vejledningsindsats frem mod afslutningen af 9. klasse eller 10. klasse.

UU Ringkøbing-Skjern opgør i løbet af skoleåret andelen af ikke-uddannelsesparate unge i 8. klasse.

Opgørelse for skoleåret 2018/2019
Opgørelse for skoleåret 2017/2018
Opgørelse for skoleåret 2016/2017
Opgørelse for skoleåret 2015/2016
Opgørelse for skoleåret 2014/2015

Hvert år udarbejder skoleområdet i Ringkøbing-Skjern Kommune en kvalitetsrapport.

UU's andel af den årlige kvalitetsrapport for skoleområdet 2017