Statistik

Bekendtgørelse om vejledning af valg af ungdomsuddannelse og erhverv (§ 27) siger, at UU Ringkøbing-Skjern skal offentliggøre en beskrivelse af systemet til kvalitetsudvikling, kvalitetssikring og de opnåede resultater på hjemmesiden. Systemet skal blandt andet belyse vejledningens omfang, resultater, effekter samt samarbejdet med andre aktører.

UU Ringkøbing-Skjerns hjemmeside

På hjemmesiden opgøres årligt resultater inden for følgende områder:

  • søgetal for elever fra 9. og 10. klasse med bopæl i Ringkøbing-Skjern Kommune
  • opgørelser efter profilmodellen
  • uddannelsesparathedsvurdering
  • UUs andel af skoleområdets kvalitetsrapport