Oversigt over erhvervsuddannelser på EUD området

Samlet oversigt over hvor lang tid GF1, GF2 og hovedforløb tager.

Generelt for alle uddannelser kan der være følgende bemærkninger

  • EUX
  • Adgangsegrænsning
    Man skal have en lærepladsaftale på forhånd eller søge ind på en kvoteplads, hvis det er muligt
  • Skolepraktik
  • Skoleuddannelse uden uddannelsesaftale

Kilde til informationerne: www.uvm.dk, juni 2021
Der sker løbende ændringer i adgangsbegrænsning og skolepraktikordning. Tjek på www.ug.dk eller spørg en vejleder på uddannelsesstederne.