Uddannelsesparat

At blive parat til uddannelse er en proces, der begynder i 8. klasse og fortsætter i 9. og eventuelt i 10. klasse.

I grundskolen skal eleverne have en vurdering af, om de har de nødvendige faglige, sociale, personlige og praksisfaglige forudsætninger for at begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse.

ug.dk (ekstern link) kan man blive klogere på, hvad det betyder at være parat til uddannelse.