Uddannelsesparathedsvurdering

Uddannelsesparathedsvurdering er en proces, der begynder i 8. klasse og fortsætter i 9. og eventuelt i 10. klasse.

I grundskolen skal eleverne have en vurdering af, om de har de nødvendige faglige, sociale og personlige forudsætninger for at begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Derudover vurderes elever også på deres praksisfaglige forudsætninger.

Vurderingsprocessen begynder i 8. klasse og gælder for alle elever.

Vurderingen fortsætter i 9. og 10. klasse for de elever, der i 8. klasse blev vurderet ikke-uddannelsesparat til en eller flere uddannelser, eller hvis en af forudsætningerne ændrer sig i væsentlig grad.

Alle elever skal vurderes mindst én gang.

Uddannelsesparathedsvurderingen skal laves i forhold til alle tre kategorier af ungdomsuddannelser

  • 3-årige gymnasiale uddannelser
  • 2-årig HF
  • erhvervsuddannelser

Den tidlige vurdering i 8. klasse skal give skolen og uu-vejlederen bedre muligheder for at hjælpe elever, der ikke umiddelbart er uddannelsesparate, og disse elever skal have en særlig skole- og vejledningsindsats, der skal støtte dem i at blive parate til at begynde og gennemføre en ungdomsuddannelse. 

Er eleven i 8. klasse vurderet uddannelsesparat, skal oplysningerne om elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger opdateres to gange årligt. Det er kun, hvis der opstår en ændring i en af forudsætningerne, at en ny vurdering foretages.

Elever, der er vurderet ikke-uddannelsesparate bliver dog vurderet to gange årligt. Er en elev vurderet ikke-uddannelsesparat til en eller flere kategorier af ungdomsuddannelser, skal det afklares hvilken ungdomsuddannelse, eleven ønsker. Den ønskede uddannelse danner nemlig baggrund for, om og hvilken særlig målrettet skole- og vejledningsindsats, der skal til for at hjælpe eleven.

Vurdering indeholder fire kriterier - (Link)