Uddannelsesparathedsvurdering

Uddannelsesparathedsvurdering er en proces, der begynder i 8. klasse og fortsætter i 9. og eventuelt i 10. klasse.

Vurderingen skal blandt andet medvirke til, at den unge får den faglige støtte og vejledning, hun/han skal bruge for at blive parat til en ungdomsuddannelse efter skolen.

I daglig tale bliver uddannelsesparathedsvurdering kaldt UPV.