Uddannelsesparathedsvurdering

Uddannelsesparathedsvurdering er en proces, der begynder i 8. klasse og fortsætter i 9. og eventuelt i 10. klasse.

Vurderingen skal blandt andet medvirke til, at den unge får den faglige støtte og vejledning, hun/han skal bruge for at blive parat til en ungdomsuddannelse efter skolen.

I daglig tale bliver uddannelsesparathedsvurdering kaldt UPV.

Vurdering af uddannelsesparathed

Skolen skal vurdere elevens faglige, personlige og sociale forudsætninger for at begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse. Alle tre kriterier skal være opfyldt for at eleven kan vurderes uddannelsesparat.

Faglige forudsætninger

I 8. klasse vurderes elever at være uddannelsesparate, når de har et gennemsnit på mindst 4 af standpunktskarakterer, der gives i folkeskolen.

Karakterkravet er dog 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer for elever, der søger en 3-årig gymnasial uddannelse.

I 9. og 10. klasse vurderes eleven i forhold til de ønskede uddannelser.

For elever, der ønsker en erhvervsuddannelse, skal gennemsnittet af standpunktskarakterer for hvert af fagene dansk og matematik være mindst 02.
For elever, der ønsker en gymnasial uddannelse, indgår elevens standpunkts- og prøvekarakterer i grundlaget for de faglige forudsætninger.

For skoler, der ikke giver standpunktskarakterer, afgør skolens leder, om elevens faglige niveau svarer til kriterierne ovenfor.

Personlige forudsætninger

De vurderes inden for fem fokusområder: Selvstændighed, motivation, ansvarlighed, mødestabilitet og valgparathed.

Sociale forudsætninger

Forudsætningerne vurderes inden for tre fokusområder: Samarbejdsevne, respekt og tolerance.

I 8. klasse bliver du vurderet uddannelsesparat, når følgende er opfyldt:

  • Du har et karaktergennemsnit, der er mindst 4.0.
    Hvis du søger en 3-årig gymnasial uddannelse, er kravet dog 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer.
  • Du har de nødvendige personlige og sociale forudsætninger for at kunne begynde på og gennemføre en ungdomsuddannelse efter 9. klasse.

Lærerne vurderer de personlige og sociale forudsætninger på baggrund af fastsatte kriterier som blandt andet er motivation for uddannelse og mødestabilitet. Vurderingen fremgår af elevplanen.

Bliver du vurderet ikke-uddannelsesparat, skal uddannelsesvejlederen efterfølgende foretage uddannelsesparathedsvurderingen i samarbejde med skolen. Hvis du går på efterskole, laver efterskolen vurderingen.

Herefter aftaler skolen og uddannelsesvejlederen i samarbejde, hvad der skal sættes i værk fra skolens og vejledningens side for så vidt muligt at gøre dig uddannelsesparat ved grundskolens afslutning. På en efterskole beslutter skolen hvilke tiltag, der skal iværksættes.

Vurderingerne skal laves inden for følgende frister:

  • Første vurdering foretages senest den 1. december
  • Anden vurdering foretages senest den 15. januar
  • Tredje vurdering foretages senest den 25. juni (8. klasse) og 15. juni (9.-10. klasse)

Herefter foretages løbende vurderinger i løbet af skoletiden indtil afslutning af grundskolen.

Opgaverne omkring uddannelsesparathedsvurdering (UPV) skal være sat i gang eller afsluttet inden for udmeldte deadlines.

Derfor er der lavet en tidsplan og procedure for uddannelsesparathedsvurderingen af elever i 8., 9. og 10. klasse i Ringkøbing-Skjern Kommune, som kan støtte skolen, læreren og uddannelsesvejlederen i arbejdet med UPV.

 

Opgaverne omkring uddannelsesparathedsvurdering (UPV) i specialskoler og -centre skal være sat i gang eller afsluttet inden for udmeldte deadlines.

Derfor er der lavet en tidsplan og procedure for uddannelsesparathedsvurderingen af elever i specialskoler og -centre i 8., 9. og 10 klasse i Ringkøbing-Skjern Kommune, som kan støtte skolen, læreren og uddannelsesvejlederen i arbejdet med UPV.

Hjemmesiden ug.dk har lavet to temaer, der henvender sig til forældre til elever i 8., 9. og 10. klasse. Her kan forældrene læse mere om at være uddannelsesparathed.

Forældre til ung i 9. eller 10. klasse