Introduktionskurser

Introduktionskurser skal hjælpe dig med at blive afklaret og motiveret for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Når du går i 8. klasse, skal du ud i introduktionsforløb. Det skal være med til at gøre dig mere sikker på, hvilken ungdomsuddannelse du vil fortsætte på efter 9. eller 10. klasse.

Ved at komme i introduktionsforløb på en ungdomsuddannelse vil du

  • opleve skolens dagligdag
  • deltage i undervisningen
  • få viden om generelle og karakteristiske fag
  • gøre dine egne erfaringer med lektier, skolens kultur, det sociale liv, regler
  • forstå, hvad lige den ungdomsuddannelse kræver af dig på det faglige, sociale og personlige område.