Introduktionskurser

Introduktionskurser skal hjælpe dig med at blive afklaret og motiveret for at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Når du går i 8. klasse, skal du ud i introduktionsforløb. Det skal være med til at gøre dig mere sikker på, hvilken ungdomsuddannelse du vil fortsætte på efter 9. eller 10. klasse.

Ved at komme i introduktionsforløb på en ungdomsuddannelse vil du

  • opleve skolens dagligdag
  • deltage i undervisningen
  • få viden om generelle og karakteristiske fag
  • gøre dine egne erfaringer med lektier, skolens kultur, det sociale liv, regler
  • forstå, hvad lige den ungdomsuddannelse kræver af dig på det faglige, sociale og personlige område.

Når du går i specialklasse, specialskole eller på en specialefterskole har du mulighed for at komme på introduktionskursus i uge 4.

Skema over introduktionskurser i uge 4

Når du går i 8. klasse, skal du i introduktionsforløb i fem dage.

Dagene er delt op på denne måde:

  • to dage
  • to dage
  • en dag til Skills

Mindst ét af dine forløb skal være på EUD, HHX eller HTX.

Introduktionskurserne holdes i uge 9, 10 og 11.

Du kan komme i introduktionskurser på

EUD (erhvervsskolernes grundforløb, herunder også handelsskolen)
EUX erhvervsfaglig (erhvervsuddannelse med gymnasiefag)
HHX (højere handelseksamen)
HTX (højere teknisk eksamen)
STX (studentereksamen)
HF (højere forberedelseseksamen)

Du vælger dine introduktionsforløb i samarbejde med dine forældre, lærer og uddannelsesvejleder.

Vejlederen tilmelder dig på de ønskede forløb inden den 15. december.

Det er ikke muligt at ændre dit valg efter tilmeldingsfristens udløb.

Dog er det muligt at eftertilmelde unge, der for eksempel skifter skole eller kommer hjem fra efterskole. 

Du kan se en samlet oversigt for introforløb og brobygning med tilhørende tilmeldingsfrister.

oversigtsskemaet for 2019/2020 kan kan du se, hvornår skolens 8. klasses elever er på introduktionskurser.

På samme skema kan du se, hvilke forløb elever fra specialområdet kan vælge i uge 4.

Skal du på introduktionskursus inden for Ringkøbing-Skjern Kommunes grænser, skal du bruge dit buskort, som du kan få gratis. Hvis du ikke har et buskort, kan du læse mere om, hvordan du får det. Læs om buskort til skoleelever.

Ved introduktionskurser uden for kommunen skal du have en aftale med din vejleder om udgifter til befordring.

Bliver du syg, skal du ringe til både det sted, du er i introduktionsforløb og til din skole.

Stedet, hvor du er i introduktionsforløb, skal føre en fraværsstatistik og skal hver dag give besked til din skole via kontaktbogen på www.brobygning.net.

Når du har været af sted, skal du vurdere dit introduktionskursus ved at svare på et elektronisk spørgeskema.
Spørgeskemaet er anonymt.

Dine og andres svar vil blive brugt på et evalueringsmøde med ungdomsinstitutionerne om de afholdte introduktionskurser, og hvor de næste kurser vil blive drøftet.