Ungdomsuddannelserne 2019 

Hæftet Ungdomsuddannelserne 2019 er et regionalt vejledningsmateriale.

I hæftet kan du og dine forældre få overblik over, hvad de enkelte ungdomsuddannelser rummer af muligheder og hvilke krav, der stilles. I kan også se en nærmere præsentation af uddannelsesstederne i lokalområdet.

På grund af størrelsen er hæftet delt i to dele

Del 1: side 1 - 45 
Side 3: Et regionalt vejledningsmateriale
Side 4: Uddannelse til alle
Side 5: Mulighederne er åbne for dig
Side 6: Hvad kan forældre gøre
Side 7: Inden du beslutter dig
Side 8: Andre muligheder
Side 9: UU's vejledning af unge
Side 10: Fgu, forberedende grunduddannelse
Side 13: Stu, særligt tilrettelagt uddannelse
Side 14: Eud, erhvervsuddannelse
Side 18: Eux, erhvervsfaglig studentereksamen
Side 19: Hovedforløbet på eud og eux
Side 20: Eud inden for kontor, handel og forretningsservice
Side 22: Eux Business, erhvervsfaglig studentereksamen
Side 24: Social- og sundhedshjælper, social- og sundhedsassistent og pædagogisk assistent
Side 28: Landbrugsuddannelsen
Side 30: Erhvervsfisker og fiskehandler
Side 32: De gymnasiale uddannelser
Side 36: Hf, højere forberedelseseksamen
Side 38: Hhx, merkantil studentereksamen
Side 40: Htx, teknisk studentereksamen
Side 42: Stx, almen studentereksamen
Side 44: IB, international studentereksamen

Del 2: side 46 - 124
Institutionerne præsenterer sig.
Side 46: Eud/eux teknisk
Side 54: Eud/eux Business
Side 64: Social- og sundhedsområdet
Side 68: Landbrug
Side 74: Fiskeri
Side 76: Hf, højere forberedelseseksamen
Side 85: Hhx, merkantil studentereksamen
Side 96: Htx, teknisk studentereksamen
Side 103: Stx, almen studentereksamen
Side 117: IB, international studentereksamen

Det kan være en god idé at tage til åbent hus og orienteringsmøder ved de ungdomsuddannelserne, du overvejer. Det kan give dig en god fornemmelse af stedet, og hvad du kan forvente.