Situationen i UU vedrørende Corona situationen

Det gælder for perioden 16. marts til og med 13. april 2020

- Alle medarbejdere i UU arbejder hjemmefra. Dette ved hjælp af PC, telefon, videomøder mv.

- Planlagte fysiske møder i perioden aflyses eller erstattes med telefonmøder/videomøder.

- Alle fysiske arrangementer i UU-regi aflyses.

- Der iværksættes ikke pratikker el. lign. i perioden. Igangværende praktikker afbrydes/sættes på pause.

UU kan stadig kontaktes, men kun via telefon eller mail. 

Skolevejledere
Ungevejledere
STU
UU