Lokalvejlederudvalget (LVU)

I Ringkøbing-Skjern Kommune er der skabt et forum, hvor de unges vejledere har mulighed for at udveksle erfaringer, koordinere vejledningstiltag og afstemme forventninger.

På LVU møderne deltager

  • vejlederne fra uddannelsesinstitutionerne i Ringkøbing-Skjern Kommune
  • repræsentant fra Beskæftigelse i Ringkøbing-Skjern Kommune
  • vejlederne fra kommunens efterskoler
  • Ungdommens Uddannelsesvejledning Ringkøbing-Skjern

LVU har to årlige møder - forår og efterår.