Lokalvejlederudvalget (LVU)

I Ringkøbing-Skjern Kommune er der skabt et forum, hvor de unges vejledere har mulighed for at udveksle erfaringer, koordinere vejledningstiltag og afstemme forventninger.